Consulting

Two Points kan expertise, kennis en inzicht leveren op het gebied van marketing en sales in specifieke bedrijfstakken
zoals de bank- en
verzekeringswereld en in de consumenten electronikabranche.